Rengjøring

Vi er profesjonelle på rengjøring av:

 • Ventilasjonsaggregater
 • Varmegjenvinnere
 • Vindusapparater
 • Ventilasjonskanaler
 • Varmebatterier
 • Innbygging av filter


Vifter, ventiler og kanaler trenger regelmessig rengjøring
Alle ventilasjonsanlegg med kanaler, filtre og aggregater gror til med støv og urenheter etter som tiden går - utemiljøet bestemmer hvor hurtig dette skjer. Under vanskelige forhold fester urenheter seg i anleggets mest utsatte deler allerede etter kort tid. Disse bygger seg hurtig opp, nedsetter anleggets kapasitet og forringer inneklimaet.

Arbeidsmiljø
Godt arbeidsmiljø på arbeidsplassen er av meget storbetydning. Gjennom ventilasjonssystemet passerer all den luft som du puster inn hele dagen. Støv og skitt reduserer luftsirkulasjonen i lokalene og gir dårligere luft. Resultatet blir nedsatt effektivitet og dårligere arbeidsmiljø.

Vårt tilbud:

 • Vi tester luften (støvmåling og eventuell analysering).
 • Vi fotograferer (evt. videoopptak) kanaler og påviser behovet for hva som må gjøres.
 • Vi setter inn inspeksjonsluker for senere kontroll.
 • Vi gir et oversiktlig tilbud over hva arbeidet omfatter.
 • Vi har folk som kan sitt fag og som har renommé.
 • Vi gir en tilstandsrapport over anlegget.
 • Vi gir råd og veiledning til brukere.
 • Ventilasjonsaggregater
 • Varmegjenvinnere
 • Vindusapparater
 • Ventilasjonskanaler
 • Varmebatterier
 • Innbygging av filter
 • Vi tester luften (støvmåling og eventuell analysering).
 • Vi fotograferer (evt. videoopptak) kanaler og påviser behovet for hva som må gjøres.
 • Vi setter inn inspeksjonsluker for senere kontroll.
 • Vi gir et oversiktlig tilbud over hva arbeidet omfatter.
 • Vi har folk som kan sitt fag og som har renommé.
 • Vi gir en tilstandsrapport over anlegget.
 • Vi gir råd og veiledning til brukere.